Assurantiekantoren

 Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met Froonacker Van de Witte Assurantiën B.V.. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren. Op de website van ons bemiddelingsbedrijf (www.frovdw.nl) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden in de Kwaliteitsnormering NVGA , artikel 1.1.